Какво е GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulаtion) или преведено на български Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент представлява Европейски регламент, който налага единна правна рамка за обработката на лични данни. Особенното в случая, че това е нормативен акт, който влиза в сила на територията на всяка държава членка без да е необходимо транспониране в местното законодателство – по този начин от 25 май 2018 г. регламентът има действие на цялата територия на Европейския съюз без съответните държави членки да могат да облекчат или изключат действието на целия регламент или части от него.

Имате допълнителен въпрос?

Познаваме добре правната рамка и следим за всички изменения и актуализации

Прилагаме добри практики и непрекъснато обогатяваме нашето обслужване

Използваме технологии и нововъдения, за да повишаваме своята и на нашите клиенти ефективност

Предлагаме сигурност основана на професионална подготовка и богат опит

Услуги

Как можем да Ви бъдем полезни

Защитата на личните данни се превръща в ключова компетентност за почти всички организации не само заради влизането в сила на Общия регламент, който въвежда строги правила и предвижда налагането на сериозни санкции при нарушението им, но и заради бързото развитие на технологиите и цифровизацията на нашия живот.

  • Оценка

    Правим оценка и анализ на функционални и бизнес процеси, както и прилежащите им несъответствия (GAP analysis).

  • Имплементация

    Реализираме проект на база на направена индивидуална оценка и анализ.

  • Поддръжка

    Ще осигурим индивидуални консултанти, които да съдействат и да отговарят на Вашите въпроси.

За нас

Предимствата за Вас

Нашият екип се състои от група юристи и технически специалисти, които познават материята и работят в сферата на защитата на лични данни. Защитата на личните данни е нашият основен предмет и сме си поставили задача да бъдем наясно с всички особености и тенденции в областта, за  да можем да бъдем полезни за нашите клиенти и да предоставяме адекватни съвети и надеждни консултации.

Професионализъм

В нашата работа залагаме на професионални качества и подготовка;

Персонално отговорен консултант

Осигуряваме на разположение персонално отговорен консултант, който да отговаря на Вашите въпроси и да съдейства в случай на нужда;

Специализиран софтуер

Работим със специализиран софтуер, който улеснява нашата работа и повишава нашата и Вашата ефективност и сигурност;

Експертиза

Разполагаме с експертиза, която се основава на внимателна теоретична подготовка и богат опит натрупан в различни икономически сфери и клиенти;

Практически опит

Използваме т.нар. „научени уроци“- реален опит, който сме придобили при реализацията на проекти при различни клиенти и сфери на дейност;

Допълнителни
услуги

Повече

Нашият процес

Oбикновено нашата работа започва със събиране на необходимата информация за конкретния клиент, събраната информация се анализира след това и на база на този анализ ние разработваме необходимата документация и политики. След като политиките и документите бъдат интегрирани в работата на организацията ние осугуряваме поддръжка и допълнителни консултации, когато това е необходимо. Чрез нашите партньори можем да предоставим и допълнителни услуги и индивидуални технически решения съобразени с Вашите конкретни нужди.

qode-np-item

1. Събиране на информация

qode-np-item

2. Анализ и оценка на въздействие

qode-np-item

3. Изготвяне на индивидуална документация и политики

qode-np-item

4. Поддръжка

qode-np-item

+ Допълнителни услуги при запитване

News

Съобщенията за използване на бисквитки не са в съотвествие с нормите на Реглеманта за защита на личните данни.  Съобщенията за използ...