За нас

Кои сме ние?

Нашият екип се състои от група юристи и технически специалисти, които познават материята и работят в сферата на защитата на лични данни. Защитата на личните данни е нашият основен предмет и сме си поставили  задача да бъдем наясно с всички особености и тенденции в областта, за да можем да бъдем полезни за нашите клиенти и да предоставяме адекватни съвети и надеждни консултации.

Какво означава за нас?

Защитата на личните данни се превръща в ключова компетентност за почти всички организации не само заради влизането в сила на Общия регламент,  който въвежда строги правила и предвижда налагането на сериозни санкции при нарушението им, но и заради бързото развитие на технологиите и цифровизацията на нашия живот. Във време в което данните биват определени като „новият петрол“ за икономиката задължително следва да си дадем сметка и за личните данни, които трябва да бъдат съхранявани, обработвани и унищожавани по подходящ начин, за да се избегнат злоупотреби с тях и причиняването на сериозни щети както на обществото като цяло, така и на отделните личности. Поради изложените по-горе причини ние сме приели личните данни за наша лична мисия и сме посветили професионалното си развитие на тази тема.

Познаваме добре правната рамка и следим за всички изменения и актуализации

Прилагаме добри практики и непрекъснато обогатяваме нашето обслужване

Използваме технологии и нововъдения, за да повишаваме своята и на нашите клиенти ефективност

Предлагаме сигурност основана на професионална подготовка и богат опит

Нашите умения

Професионализъм

В нашата работа залагаме на професионални качества и подготовка;

Персонално отговорен консултант

Осигуряваме на разположение персонално отговорен консултант, който да отговаря на Вашите въпроси и да съдейства в случай на нужда.

Специализиран софтуер

Работим със специализиран софтуер, който улеснява нашата работа и повишава нашата и Вашата ефективност и сигурност;

Експертиза

Разполагаме с експертиза, която се основава на внимателна теоретична подготовка и богат опит натрупан в различни икономически сфери и клиенти;

Практически опит

Използваме т.нар. „научени уроци“- реален опит, който сме придобили при реализацията на проекти при различни клиенти и сфери на дейност;

Допълнителни
услуги