Какъв е общият регламент за защита на данните и трябва ли да ви е грижа за него?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законодателен пакет, приет от Европейския съюз, който очертава как и защо могат да се събират лични данни за лица, които живеят или са граждани на която и да е от 28-те държави-членки на ЕС.

С краен срок за спазване на GDPR от 25 май 2018 г. компаниите в ЕС и извън трябва да актуализират своите политики за поверителност и практики за събиране на данни. Това е така, защото GDPR има широк географски обхват и широки условия за това, което се счита за лични данни. Европейският съюз определя личните данни като: „всякаква информация, свързана с идентифициран или идентифицируем жив индивид“. Някои очевидни примери са вашето име и адрес, но правилата също така считат, че геолокацията на телефона, идентификационните номера на „бисквитките“ и други идентификатори на мобилни телефони са лични данни.

Така че, докато GDPR е предназначена да защитава правата на личните данни на гражданите на ЕС, то безграничната природа на онлайн света означава, че практически всеки бизнес, който поддържа уеб присъствие, трябва да осъвременява своите цифрови свойства. Всеки осъщяствяващ интернет маркетинг, трябва да се увери, че е в съответствие с практиките си за рекламиране и събиране на данни. Това изисква да се проверят как се събират и обработват данните, както онлайн, така и офлайн.

GDPR се фокусира върху два основни принципа. Първият е, че компаниите се нуждаят от вашето изрично, информирано съгласие да събират вашите данни. Второто е, че трябва само да споделяте данните, които конкретен бизнес изисква, за да направят услугите, които предлагат, да функционират.

 

Как GDPR оказва влияние върху потребителите

Тъй като GDPR е толкова широкообхватно, неговите ефекти доведоха до мащабни актуализации на политиките за поверителност и събиране на данни на уеб сайтове и приложения по целия свят, което доведе до промени за всички потребители на интернет услуги.

Освен ако не сте пребиваващ в държава от ЕС, в действителност не можете да подадете жалба относно нарушения по GDPR. Обаче можете да очаквате промени в цифровите свойства и съдържанието, с които имате достъп ежедневно, тъй като компаниите от двете страни на езерото актуализират политиките си за поверителност, за да отговарят на стандартите на GDPR.

В миналото повечето уебсайтове са използвали политика за отказ от участие в събирането на лични данни. В някои случаи се е предполагало, че чрез използване на цифрова услуга или просто навигация към конкретен уебсайт, потребителят е предоставил мълчаливото си съгласие за широкомащабно събиране на данни, събиране и дори разпространение на трета страна от доставчика на услуги.

GDPR изисква потребителите всъщност да се включат в събирането на техните лични данни, включително събирането на информация като IP, имейл адреси, история на транзакциите онлайн и информация за устройството. Същите промени вече се изпълняват на голямо разнообразие от базираните извън ЕС уеб сайтове, което от своя страна дава на потребителите по-голям контрол и повишена прозрачност по отношение на това, което се случва, когато посещават уеб сайт, изтеглят приложение или използват онлайн услуга.

 

Как GDPR влияе на бизнеса

Най-същественото въздействие, което GDPR има върху бизнеса е въпросът за съгласието, което е в основата на тези широкообхватни разпоредби. Фирми като Facebook вече са направили обширни актуализации на потребителския интерфейс, за да дадат възможност за по-голям потребителски контрол върху събирането и споделянето на лични данни. Други фирми са направили същото, като комуникират със своите клиенти чрез редица имейли, свързани с неприкосновеността на личния живот и изскачащи прозорци в уеб страниците си.

Друг въпрос е непълнолетно съгласие. Определя се, че е необходимо съгласието на родителите, когато се занимават с данни от деца на възраст под 16 години, което означава, че компаниите трябва да добавят клауза за възраст в своите политики за поверителност.

Един от най-интересните аспекти на GDPR е начинът, по който се налагат глоби и санкции срещу предприятия, за които е установено, че не са в регулация. Неспазването ще доведе до високи глоби от 4% от годишните приходи на нарушителя, което в някои случаи може да означава милиарди долари. Например, компанията майка на Google Alphabet може да бъде глобена до $ 4.88 милиарда при GDPR законите.

 

Как GDPR променя социалните медийни сайтове като Facebook

Потребителите на Facebook вече ще видят по-видно предупреждение в своите страници, като ги помолят да прегледат предпочитанията си за поверителност. Съобщението насърчава потребителите да оценяват и избират как Facebook може да използва лична информация за рекламиране, както и други опции за включване като разпознаване на лица. Съобщението също дава възможност на потребителите да преглеждат и правят промени в информацията за потребителския профил. Facebook вече е в подробности относно това как събират и използват данни, за да направят преживяванията по-персонализирани.

Така че трябва да ви е грижа и трябва да сте щастливи, знаейки, че компаниите вече са по-отговорни от всякога, за да защитят личните ви данни и с течение на времето ще бъдете още по-защитени, тъй като спазването на стандартите ще доведе до повече стандартизация в любимите ви уеб сайтове.