GDPR Новини / 17.04.2019

С оглед на промените в Закона за обществените поръчки, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.), КЗЛД изрази следното становище: „1. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаещи режима за защита на личните...

GDPR Новини / 12.04.2019

На 25 март 2019 г. полският орган за защита на данните (DPA) (наричан на полски „PUODO“) обяви налагането на първата глоба свързана с GDPR в Полша. Администратор на лични данни е глобен с приблизително 1 милион PLN (около 230 415 EUR) за неспазване на задължението за предоставяне на информация,...

GDPR Новини / 03.04.2019

Съобщенията за използване на бисквитки не са в съотвествие с нормите на Реглеманта за защита на личните данни.  Съобщенията за използване на „бисквитките“, чрез които посетителите на уебсайт се съгласяват да проследяват интернет рекламата им не съответстват на европейското законодателство за защита на данните, уточни холандската...