Полският контролен орган по защита на личните данни наложи първа глоба по GDPR

На 25 март 2019 г. полският орган за защита на данните (DPA) (наричан на полски „PUODO“) обяви налагането на първата глоба свързана с GDPR в Полша. Администратор на лични данни е глобен с приблизително 1 милион PLN (около 230 415 EUR) за неспазване на задължението за предоставяне на информация, посочено в член 14 от GDPR, а именнo предоставяне на задължителната информация от Администратора във връзка със защитата на данните.

Въпреки че регулаторният орган реши да не разкрива името на предприятието, на което е наложена глобата, описанието на фактическия контекст е достатъчно за бързото идентифициране на дружеството. Въз основа на всички обстоятелства е почти сигурно, че субектът, който е обект на глобата е Bisnode, полско дружество, което предоставя услуги za контрол, инспекциq, изпитване и сертификация. Освен това Bisnode бързо публикува официално изявление на своя уебсайт в отговор на решението на PUODO, докато интервю с главния изпълнителен директор се появява в един от най-големите полски вестници само два дни по-късно.

Bisnode е компания, която обобщава лични и други данни от публично достъпни документи и регистри, като Централния регистър и информация за икономическата дейност (CEIDG) и Националния съдебен регистър (KRS). След това тя използва данните, които е събрала, за да изготви доклади, обобщения и т.н., които тя предлага на клиентите, като част от предоставянето на услуги за проверка на компанията. Личните данни, посочени в решението на ПУОДО, са данните на лицата извършващи дейност като еднолични търговци, включително тези, които са активни в момента и тези, които са извършвали стопанска дейност в миналото или са я прекратили, както и личните данни на хора, които са акционери или членове на управителните съвети на дружества, фондации и сдружения.