„Cookies“/“Бисквитките“

Съобщенията за използване на бисквитки не са в съотвествие с нормите на Реглеманта за защита на личните данни. 

Съобщенията за използване на „бисквитките“, чрез които посетителите на уебсайт се съгласяват да проследяват интернет рекламата им не съответстват на европейското законодателство за защита на данните, уточни холандската агенция за защита на данните ( DDPA )

DDPA съобщи, че е получила десетки жалби от потребители в интернет, които са имали достъп до уебсайтове, впоследствие блокирани след отказа им да приемат следене на „бисквитки“. Честите случаи принудили агенцита да предприеме стъпка и да публикува ясни насоки по въпроса. Също така се казва, че ще се засили мониторинга в областта.

Общият регламент за защита на данните в Европа, който влезе в сила през май миналата година, затяга правилата за съгласие като правно основание за обработване на лични данни – изисква се съгласието да бъде конкретно, информирано и свободно дадено, за да бъде валидно съгласно закона.

Разбира се, съгласието не е единственото правно основание за обработка на лични данни, но много уебсайтове разчитат на запитване към интернет посетителите за съгласие за обработване на „бисквитки“

Насоките на нидерландската агенция за защита на личните данни дават ясно да се разбере, че интернет посетителите трябва да отправят разрешение за всеки софтуер за проследяване – като например „бисквитки“ за проследяване от трети страни, проследяване на пиксели и др. По този начин трябва да се предложи свободен избор, като потребителите могат да отправят разрешение за всеки софтуер поотделно, респективно да не го направят. В много български интернет сайтове не фигурира опцията за отказ на обработка на „бисквитки“ или съществуват вариантите „Съгласен съм или Напускам“ . И в двата случая потребителите са лишени от свободен избор, като по този начин се нарушават основни принципи на Регламента.

Не липсват и коментари в защитата на опорната теза, а именно, че горепосоченото може да бъде приложено само и единствено при нормативно установено задължение за публичност на информацията.

Ще следим развитието на казуса и ще ви информираме за движението му.