GDPR Новини / 17.04.2019

С оглед на промените в Закона за обществените поръчки, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.), КЗЛД изрази следното становище: „1. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаещи режима за защита на личните...

GDPR Новини / 12.04.2019

На 25 март 2019 г. полският орган за защита на данните (DPA) (наричан на полски „PUODO“) обяви налагането на първата глоба свързана с GDPR в Полша. Администратор на лични данни е глобен с приблизително 1 милион PLN (около 230 415 EUR) за неспазване на задължението за предоставяне на информация,...

GDPR Новини / 03.04.2019

Съобщенията за използване на бисквитки не са в съотвествие с нормите на Реглеманта за защита на личните данни.  Съобщенията за използване на „бисквитките“, чрез които посетителите на уебсайт се съгласяват да проследяват интернет рекламата им не съответстват на европейското законодателство за защита на данните, уточни холандската...

GDPR Новини / 25.03.2019

Броят на нарушенията на данните се е увеличил с повече от 400% през 2018 г., показвайки почти 15 милиарда записи, според доклад на компанията за идентичност 4iQ ( https://4iq.com/ ) Годишният доклад на компанията потвърди 12,440 нови нарушения или 424% увеличение в сравнение с 2017 г. Правителствените структури са...

GDPR Новини / 22.03.2019

Ангажирането с гласоподавателите е присъщо за демократичния процес.То позволява изготвянето на политически програми, дава възможност на гражданите да влияят върху политиката и води до разработванетона кампании, които да отговарят на очакванията на гражданите. Политическите партии, политическите коалиции и кандидатите все повече разчитат на лични данни и усъвършенствани техники за профилиране, за...

GDPR Новини / 27.09.2018

С влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни стана все по-труден маркетингът към чуждестранни клиенти. Това е така, защото Регламентът полага нови тежки правила за управление на данните за организации от всякакъв мащаб, от мултинационални компании до малки и средни предприятия -...

GDPR Новини / 27.08.2018

Регулацията не се отнася за вас Ние сме едва от няколко месеца в GDPR. Проблемите и безпокойството, с които се сблъскват дружествата по отношение на спазването на нормите за защита на личните данни са преобладаващи. Не е изненадващо! Някои фирми са достатъчно активни, за да копаят...

GDPR Новини / 14.08.2018

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законодателен пакет, приет от Европейския съюз, който очертава как и защо могат да се събират лични данни за лица, които живеят или са граждани на която и да е от 28-те държави-членки на ЕС. С краен срок за...

GDPR Новини / 06.08.2018

  Повече от 1100 съобщения за нарушения на личните данни, свързани с личната информация на хората, са получени от Комисията за защита на данните в рамките на два месеца от влизането в сила на новия правен режим на ЕС за сигурността на личните данни. 1 184 доклада...