GDPR Новини / 22.03.2019

Ангажирането с гласоподавателите е присъщо за демократичния процес.То позволява изготвянето на политически програми, дава възможност на гражданите да влияят върху политиката и води до разработванетона кампании, които да отговарят на очакванията на гражданите. Политическите партии, политическите коалиции и кандидатите все повече разчитат на лични данни и усъвършенствани техники за профилиране, за...

GDPR Новини / 27.09.2018

С влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни стана все по-труден маркетингът към чуждестранни клиенти. Това е така, защото Регламентът полага нови тежки правила за управление на данните за организации от всякакъв мащаб, от мултинационални компании до малки и средни предприятия -...

GDPR Новини / 27.08.2018

Регулацията не се отнася за вас Ние сме едва от няколко месеца в GDPR. Проблемите и безпокойството, с които се сблъскват дружествата по отношение на спазването на нормите за защита на личните данни са преобладаващи. Не е изненадващо! Някои фирми са достатъчно активни, за да копаят...

GDPR Новини / 14.08.2018

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законодателен пакет, приет от Европейския съюз, който очертава как и защо могат да се събират лични данни за лица, които живеят или са граждани на която и да е от 28-те държави-членки на ЕС. С краен срок за...

GDPR Новини / 06.08.2018

  Повече от 1100 съобщения за нарушения на личните данни, свързани с личната информация на хората, са получени от Комисията за защита на данните в рамките на два месеца от влизането в сила на новия правен режим на ЕС за сигурността на личните данни. 1 184 доклада...