Как работим

Нашият процес

Oбикновено нашата работа започва със събиране на необходимата информация за конкретния клиент, събраната информация се анализира след това и на база на този анализ ние разработваме необходимата документация и политики. След като политиките и документите бъдат интегрирани в работата на организацията ние осугуряваме поддръжка и допълнителни консултации, когато това е необходимо. Чрез нашите партньори можем да предоставим и допълнителни услуги и индивидуални технически решения съобразени с Вашите конкретни нужди.

1. Събиране на информация

Внимателно и лично събираме специфичната и важна за процеса информация за Вашата организация.

2. Анализ и оценка на въздействие

Анализираме събраната информация посредством усъвършенствана вътрешна методология за оценка.

3. Изготвяне на индивидуална документация и политики

На база на събраната и анализирана информация изготвяме индивидуална за Вашата организация документация и политики.

4. Поддръжка

Осигуряваме професионална подръжка и информация за нормативни изменения и/или нови изисквания наложени вследствие промяна на бизнес модела и дейността на компанията.

 Допълнителни услуги
& съдействие

Персонализации, Преглед на други документи, Технически решения,
Сигурност, Представителство пред държавен орган, Одит,
Обучения, др. при запитване.